Udruženje za psihosocijalnu podršku
“Svetionik” Kragujevac

O nama

Udruženje za psihosocijalnu podršku Svetionik
Kragujevac

Mi smo neformalna grupa psihološkinja, sa dopunskim znanjima iz oblasti savetovanja i psihoterapije. 

Marija Nestorović (rođ. 1985.god.), dipl. psiholog, zaposlena u Centru za socijalni rad ,,Solidarnost’’ u Kragujevcu, sistemski porodični psihoterapeut ;

Ana Anačkov (rođ. 1980.god.) dipl. psiholog, telesni psihoterapeut pod supervizijom; Niš

Mirjana Hadžić (rođ. 1979.god.), dipl. psiholog, zaposlena u Centru za socijalni rad ,,Solidarnost’’ u Kragujevcu, porodični savetnik.

Danijela Rajović ( rođ.1985.god.) dipl.psiholog, sistemski porodični psihoterapeut, Beograd.

Kroz timsku saradnju organizujemo rad sa korisnicima, pri čemu svako sa aspekta svog dodatnog usavršavanja može da doprinese. Cenimo pozitivnu radnu atmosferu, značaj dogovaranja i uvažavanja i kao preduslov za generisanje novih ideja. Imamo podršku dipl.  pravnica sa višegodišnjim iskustvom u oblasti porodičnog prava ; odličnu saradnju sa stručnjacima iz sistema socijalne zaštite, pravosuđa, školstva, zdravstva i policijske uprave.

Snaga naše grupe je lična i profesionalna povezanost, dobro razumevanje, jasni ciljevi i očekivanja. 

Naš rad u velikoj meri odnosi se na podršku porodici, prevazilaženju kriznih stanja, prevenciji nasilja, rada sa žrtvama nasilja, podrške deci i mladima u razvojnim fazama.

Iskustva koja nosimo iz pojedinačnog rada sa porodicama (oblasti nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, deca bez roditeljskog staranja…) želimo da unesemo u grupni, timski rad, okupljene oko zajedničke ideje, sa ciljem održivosti i formiranja Udruženja koje bi funkcionisalo i širilo dijapazon usluga kako u lokanoj zajednici, tako i van nje.

Naša grupa okupljena je oko ideje da formiramo usluge psihološke pomoći, koje bi bila vidljive i dostupne klijentima u formi ličnog i on line rada, a odnose se na savetodavno-terapijski rad sa pojedincem i porodicom kada su se našli u krizi.

Naše udruženje okupljeno je 2021. godine  oko projektne aktivnosti „ Osnažena žena u borbi protiv nasilja“, uz podršku  Trag fondacije. Ovo iskustvo dalo nam je snažnu podršku, nova saznanja, pozitivno iskustvo i ohrabrilo nas je da nastavimo sa radom i sa novim uslugama.  

Možete nas kontaktirati na email adresu : kgsvetionik@gmail.com